4_leaf_clover_level_small

LEVEL, občianske združenie

uk_usa_flag-84

Občianske združenie LEVEL vzniklo 29.09.2008. Štatutárnym zástupcom je PaedDr. Katarína Tóthová,PhD. Sídlo združenia je na adrese: 984 01 Lučenec, Vajanského 29. Združenie je nezávislé, nepolitické a neziskové.

Cieľ činnosti:

  • zlepšenie jazykovej gramotnosti obyvateľstva
  • rozvoj v oblasti komunikatívnych zručností
  • skvalitnenie odbornej jazykovej zdatnosti
  • podpora cestovného ruchu
  • podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti
  • podpora relizácie rozvojových projektov
  • umožnenie profesionálneho rozvoja občanov
  • spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci - výučba nezamestnaných mladých ľudí do 40 rokov
  • spolupráca s o.z. CESPOM - ich hlavnou náplňou jazyková vzdelanosť mladých ľudí - dobrovoľníkov zo zahraničia a vzdelávanie neprispôsobivých občanov. Webova stránka o.z. Cespom je: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , www.cespom.sk

Občianske združenie LEVEL bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa: 15.10.2008 pod číslom spisu: VVS/1-900/9032667. Občianskemu združeniu LEVEL bolo pridelené IČO: 45024499 - Odvetvie ekonomickej činnosti - hlavná činnosť ( SK NACE ) - 94992 Činnosť záujmových organizácií, dňa: 30.10.2008 Štatistickým úradom Slovenskej republiky - pracovisko ŠU SR v Banskej Bystrici. DIČ občianskeho združenia LEVEL je:2022708138, vydal ho Daňový úrad v Lučenci dňa 11.11.2008. Živnostenský list na vykonávanie ohlasovacej živnosti Vyučovanie anglického jazyka bol vydaný pre občianske združenie LEVEL dňa: 19.02.2009 na Obvodnom úrade v Lučenci, odbor živnostenského podnikania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: 24.02.2009 pod č. OŽP-C/2009/00836-2, č. živnostenského registra: 640-13831.