Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/levelaj/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/levelaj/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/levelaj/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Profesionálny životopis garantky a lektorky kurzov anglického jazyka

kt

Meno

PaedDr. Katarína Tóthová (Liščáková), PhD.

Dátum narodenia

16.09.1961, Čadca

Ukončené vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

PhD. - august 2014 (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica)

Absolvovaná škola

Pedagogická fakulta
v Banskej Bystrici
Tajovského 40, Banská Bystrica

Vysokoškolské štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou (Slovenský jazyk-Pedagogika),
č.dipl.: C 002338 č. 48/85

 

Pedagogická fakulta
v Banskej Bystrici
Tajovského 40 Banská Bystrica

PdF UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13

Štátna rigorózna skúška v odbore : Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – teória  vyučovania PgDMH, priznaný titul „doktor pedagogiky“

č.dipl.: D 001020, č. 74/86

Jazyková škola v Banskej Bystrici
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Odbor

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia: slovenský jazyk - anglický jazyk - pedagogika

Absolvované iné vzdelávanie, kurzy, stáže

Júl 2005 - (36 hodín)

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Asociácia projektu INFOVEK – API

"Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa“

Č. protokolu: 2005-0153-0903

 

Júl 1989

Krajská pedagogicko – psychologická poradňa v Banskej Bystrici, ul. Mládežnícka 34

Potvrdenie o absolvovaní poradensko-psychologického seminára pre výchovných poradcov.

č. potvrdenia: 1445/19

2010-2014 – Pedagogická fakulta UMB v B.Bystrici – štúdium PhD. (doktorandské štúdium)

Pracovné a odborné skúsenosti

1985–2014

Stredoškolský učiteľ ( na plný úväzok)

Vyučovanie anglického jazyka a slovenského jazyka na stredných školách vo Fiľakove a v Lučenci:

 

ZŠ slov. Fiľakovo

SOU strojárske Fiľakovo

SPŠ Fiľakovo

Gymnázium Fiľakovo

SOU obchodné Lučenec

SPŠ odevná Lučenec

SPŠ poľnohospodárska Lučenec

ZSOŠ Lučenec

ZŠ pre sluchovo postihnutých žiakov v Lučenci (posunková medzinárodná reč)

VŠ ekonomická , Bratislava - externé štúdium v Lučenci

Štátna školská inšpekcia - hlavný štátny radca, Banská Bystrica

 

 

Lektorské skúsenosti:

 

1992-2016

Lektorka anglického jazyka v 6.realitnej spol. , Fiľakovo

Lektorka anglického jazyka vo firme Thormasmalt, Fiľakovo

Lektorka anglického jazyka vo firme Cramer, Fiľakovo

Lektorka anglického jazyka vo firme Dometic Fiľakovo

Lektorka anglického jazyka v CBA, Lučenec

Lektorka anglického jazyka vo firme MECOM, Lučenec

2016 - Lektorka anglického jazyka vo firme Quercus, Lučenec - projekt ESF

Štátna školská inšpekcia v Banskej Bystrici

Externá pracovníčka /odborníčka z praxe/ pre anglický jazyk - anglický jazyk (BBSK, VUC VK, VUC RS)

Lektorka knihy : E. Valovičová - „Special Study in Branch of Fashion“

2003 – 2014

Priebežná príprava na vypracovanie maturitných zadaní

typu B1, B2, C1, C2 – semináre a školenia v rámci všeobecno -vzdelávacích predmetov

Akreditácie

Apríl 2007

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre začiatočníkov“ (40 hodín)

MŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 2414/2007/110/1

December 2007

Potvrdenie o akreditácii

„Príprava na skúšky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (úroveň B2 v súlade s CEF) “ (240 hodín)

MŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 2414/2007/473/1

Október 2008

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre mierne pokročilých“ (40 hodín)

„Anglický jazyk pre stredne pokročilých“ (40 hodín)

MŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 2414/2008/416/1

Október 2010

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre hotelierov, gastronómov a pracovníkov cestovného ruchu“ (140 hodín)

MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 3220/2010/217/1

Október 2010

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre ošetrovateľov a opatrovateľov“

(140 hodín)

MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava

Akreditačná komisia v súlade so zákonom č.386/1997

Z.z. O ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 3220/2010/217/2

Október 2010

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre administratívnych pracovníkov verejnej správy a firiem s obchodnou činnosťou“,

(140 hodín)

MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z.z. O ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 3220/2010/217/3

Pôsobenie v  projektoch ESF, EÚ a NP

2009 - 2016

Akreditovaný lektor a  garant jazykového vzdelávania - anglického jazyka - Projekt :

„ Centrum jazykovej vzdelanosti pre mimovládne organizácie a samosprávy“

Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre OP ZaSI, Sociálna implementačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán, spolufinancovaný ESF v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Projekt implementuje: Agentúra na podporu sociálnej integrácie a regionálnej zamestnanosti, n.o. Lučenec

Akreditovaný lektor a garant jazykového vzdelávania v 18 projektoch - ESF, Národné projekty, EÚ projekty pre ZŠ v okrese Veľký Krtíš, SŠ v okresoch Banská Štiavnica, Lučenec a Veľký Krtíš, ÚPSVaR, firmy - okres Lučenec, Detva, VUC Prešov, MsÚ Veľký Krtíš, Banská Štiavnica , Ms Polícia Veľký Krtíš, HBS - Hotel Vyšná Boca - projekt pre hotelierov a ďalšie projekty, spolupráca s n.o. APSIRZ, n.o. Schindlerka a ďalšími - spoluúčasť na jazykových projektov,...

Október 2010 - 2016

Hodnotiteľka žiadostí o akreditácie anglického jazyka v rámci sekcie Ďalšie vzdelávanie

Október - december 2013: jazykové vzdelávanie pre ÚPSVaR Lučenec - projekty: NP III - 2/A, NP III - 2/B -

Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti na trhu práce

2015 - 2016 Štátny radca/štátny školský inšpektor na ZŠ a SŠ pre anglický a slovenský jazyk

- Garant akreditovaných jazykových kurzov v SR, akreditovaných jazykových programov v sekcii pre cudzie jazyky EÚ a Európskeho referenčného rámca pre jazyky EÚ v Bruseli


Sumárum

1992-2018

Vyučovanie anglického jazyka na gymnáziu a stredných školách, lektorská činnosť v rámci Jazykovej školy a kurzov pre dospelých v rámci národných aj medzinárodných projektov, lektorovanie vo vyššie uvedených firmách vo Fiľakove a v Lučenci

– viď odborné skúsenosti, podrobnejšie

– viď príloha1-Životopis

2010 – 2018

lektorka a prednášateľka anglického jazyka pre 1., 2., 3. ročník VŠE manažmentu a verejnej správy Bratislava – pobočka Lučenec, Regionálne centrum vzdelávania, Lučenec

2019 - Garant akreditovaných kurzov - anglický jazyk v SR, garant jazykového vzdelávania v anglickom jazyku v SR a EÚ